Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.
EDIN S.A.
Calle Pujades 305
(08019 ) Barcelona
Barcelona

Telèfon:
(+34) 93 486 95 13
FAX:
(+34) 93 347 28 39

veure a google maps

EDIN S.A.

L'edificació industrialitzada aposta per un model de construcció molt avantatjós. Una de les característiques de construir amb formigó prefabricat és que l'obra s'executa amb sistemes constructius secs, tant a nivell d'estructura com de tancaments exteriors i acabats interiors, que permeten el control de residus, una acurada execució i el posterior reciclatge. Aquest innovador sistema de construcció industrialitzada garanteix els terminis d’execució i suposa una optimització d'energia i recursos, així com la reducció de la sinistralitat laboral.


Edin es l’Empresa del Grup Pujol que investiga contínuament i està desenvolupant projectes i processos per millorar constantment la metodologia i la tècnica en el camp del formigó armat i pretensat i també en l’estètica i sostenibilitat de les noves construccions.


Per això te al seu abast un seleccionat equip de professionals, de reconegut prestigi, que contribueixen a que el Grup sigui capdavanter en cadascuna de les seves especialitats.Tornar