Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.
PROMOCIÓ PREFABRICATS S.L.
C/ Pujades 305
(08019) Barcelona
Barcelona

Telèfon:
(+34) 93 347 45 55
FAX:
(+34) 93 347 28 39

veure a google maps

Promoció de Prefabricats S.L.

Al Districte 22@ de Barcelona, al carrer Pujades nº 305, el Grup Pujol disposa d’un immoble dedicat exclusivament a innovació, recerca , desenvolupament tecnològic i tècnic-comercial al servei de totes les Empreses pròpies. Aquest departament, amb equips preparats i experimentats, dóna suport a tots els clients i col·laboradors, per a qualsevol tipus de projecte.Tornar