Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.
LECSA
Plaça de l'Esport, 1
(25230) Mollerussa
Lleida

Telèfon:
(+34) 973 60 11 00
FAX:
(+34) 973 60 33 66
e-mail:
info@prefabricatspujol.com

veure a google maps

LECSA

L’empresa LECSA, realitza tots els muntatges dels elements prefabricats del Grup que ho requereixen així com també d’altres elements com cobertes, paraments i altres productes del sector de la construcció.


Disposa de una plantilla tècnica i pràctica de gran qualitat que també els habilita per fer obra acabada, sempre dins del camp de la industrialització, ja sigui per administració o "claus en mà".


Tornar