Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.


Logística

El transport i muntatge dels elements elaborats en fàbrica, es pot fer amb empreses especialitzades, que per la seva estructura i preparació aporten solucions, que faciliten la posada en obra d’aquets materials, moltes vegades de grans dimensions i dificultat de moure, amb personal i mitjans poc adecuats.Logística LECSA
COLTRAPESA
GERCUSA