El Grup Pujol actua en sis camps de la industrialització i és capdavanter en cadascun d'ells:El Grup disposa de més de trenta empreses dedicades a la fabricació, investigació, assessorament, distribució, logística i muntatge que donen servei a les pròpies empreses i als seus clients.

Què oferim?

Pujol, som un grup d'empreses, a l'avantguarda dels prefabricats de formigó. Especialistes en la fabricació d'elements estructurals, en el vessant de forjats per a vivenda, en naus industrials, edificis singulars, habitatges unifamiliars, aparcaments multiplanta, elements per a obra pública (ponts, murs, etc.) i paviments.


A tot això, complementem el nostre servei, amb l'estudi de les obres, la logística, l'assessorament, el muntatge i el control tècnic, fonamentals per a obtenir un bon resultat en qualsevol tipus d'obra.